CHUYẾN HÀNG 30 TẤN GẠCH THẠCH BÀN CẤP CÔNG TRÌNH CHUNG CƯ CT3 VĨNH ĐIỀM TRUNG