CHUYẾN HÀNG 70 TẤN GẠCH ỐP LÁT THẠCH BÀN - KHU ĐÔ THỊ CT3 VĨNH ĐIỀM TRUNG