CÔNG TRÌNH NHÀ ANH NGƯỜI ẤN ĐỘ - ĐƯỜNG THỦY XƯỞNG, TP NHA TR