DREAL đón tiếp CEO Tập đoàn TERRACO Thụy Điển - Mr Eric Widström