Phải đăng hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đô thị lên mạng

09:57 AM 12/07/2019 564 Lượt xem
Đây là nội dung mới quan trọng được đề cập tại Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.
Xem thêm

Nhiều dự án kết nối với TP.HCM, sân bay, cảng...

03:32 PM 27/06/2019 622 Lượt xem
Nhiều dự án kết nối với TP.HCM, sân bay, cảng...
Xem thêm

Tạm dừng lập mới, điều chỉnh quy hoạch các dự án tại Vân Đồn

02:15 PM 15/02/2019 570 Lượt xem
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản đề nghị huyện Vân Đồn và các nhà đầu tư tạm dừng các công tác lập mới, điều chỉnh quy hoạch, quyết định chủ trương đầu tư các dự án tại Khu kinh tế Vân Đồn
Facebook